top of page

O nás

Občianske združenie vzniklo s cieľom podporovať a dopĺňať formáciu rodičov, pedagógov, tútorov, counsellorov, duchovných sprievodcov či iných osôb z pomáhajúcich profesií, rozširovať ich vedomosti najmä v oblasti antropológie, filozofie, teológie, psychológie, emocionálnej inteligencie, zohľadňujúc kresťanský pohľad na človeka, a poskytovať im praktické nástroje na to, aby čo najlepšie vykonávali to, čo im bolo zverené.

Jeho cieľom je rovnako podporiť formáciu mladých ľudí vo vyššie uvedených oblastiach a poskytnúť im nástroje ako správne čeliť výzvam dnešnej doby, ako objaviť, čo dáva skutočnú hodnotu a pracovať na najlepšej verzii samých seba.

Kormidelník musí byť stabilný, aby odolal vetru a vlnám na mori a držal smer plavby za každého počasia.

Náš tím

Daniela Babeková

Štúdium v oblasti pedagogiky a ekonómie, doplňujúce priebežné štúdiá v oblasti filozofie, kresťanskej antropológie, teológie, counsellingu. Viac ako 15 rokov sa popri svojej profesionálnej práci venuje v rámci aktivít Kultúrneho a vzdelávacieho centra Ister aj kresťanskej a ľudskej formácii dospelých a mladých, vrátane vedenia osôb. V minulosti niekoľko rokov spolupracovala na formácii zamestnancov v škôlke Pramienok.

bottom of page