top of page

VEDIEŤ 
MILOVAŤ,
VEDIEŤ, AKO
SA POZERAŤ

 

„Zastaviť sa a pozerať na realitu pozorne a so zvedavosťou.“

SOS - znamená naliehavosť zastaviť sa a venovať čas formácii 

Ciele

Chceme pomôcť tzv. “formátorom”, vrátane rodičov, rozšíriť ich kompetencie, pričom platí - ak chceme účinne pomáhať druhým, musíme brať do úvahy všetky dimenzie človeka.

Ako Francisco Insa vo svojej knihe Celým tvojím srdcom, celou tvojou dušou, celou tvojou mysľou*  uviedol, počas mnohých storočí sa v rámci formácie kládol dôraz na intelektuálny a duchovný rozmer človeka, pričom emocionálny aspekt ľudskej formácie sa tešil menšej pozornosti.

Aj keď sa v posledných rokoch venuje emocionálnej oblasti viac pozornosti, “formátori”, vrátane rodičov, majú stále málo prostriedkov na to, aby mohli zodpovedne prevziať túto úlohu.

(*Francisco Insa; 2022. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ISBN 978-84-1368-166-5, Palabra, 2022) 

Veríme, že správnou formáciou je možné modifikovať pohľad, pozerať sa na osoby a veci zblízka, z inej perspektívy, byť vďačný, prijať ich a milovať. Sme presvedčení, že potom aj osoby, ktorým sa venujeme, môžu vnímať, že im naozaj pomáhame.

 

Naším cieľom je taktiež priamo podporiť formáciu mladých v oblasti antropológie, tzn. citov, vášní, emócií a i. Veríme, že mladí chcú rozvíjať svoj vnútorný svet zdravým spôsobom a žiť radostný, integrovaný a zmysluplný život.

bottom of page