top of page

Archív

V dňoch 25. - 26. marca 2023 sme v spolupráci s partnerskými inštitúciami zorganizovali workshop s názvom Program rozvoja emocionálnej inteligencie dospievajúcich.

 

Workshop bol v anglickom jazyku a bol  určený pre tútorov a animátorov dospievajúcich. 

 

Cieľom workshopu bolo poskytnúť teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre skupinovú prácu s mladými v oblastiach ako napr.: spoznávať a regulovať vlastné emócie, uvedomiť si akú rolu zohrávajú emócie v našom konaní, objaviť vlastnú jedinečnosť, krásu a hodnotu, učiť sa chápať druhých, riešiť konflikty a vytvárať skutočné a zdravé vzťahy.


Workshop viedla Victoire Terlinden, klinická psychologička, z inštitúcie Consulta Dr. Carlos Chiclana (www.doctorcarloschiclana.com). 

 

V rámci uvedenej inštitúcie skupina odborníkov dlhodobo popri odbornej klinickej praxi poskytuje aj vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové skupiny zamerané na prevenciu duševného zdravia.

12.2.2024.jpg
bottom of page