top of page
Prihláška na konferenciu
Zamestnanie/špecializácia:
Vstup na časť 1
časť 1
Vstup na časť 2 - registrácia z kapacitných dôvodov uzavretá
časť 2
Celodenný vstup - registrácia z kapacitných dôvodov uzavretá
celodenný vstup
LIVE stream - zakúpiť treba najneskôr do piatka do 12:00 hod.
live stream

V cene vstupenky je zahrnuté simultánne tlmočenie a občerstvenie.

Úhradu je potrebné vykonať najneskôr do 24 hod. od odoslania formulára.

Pri platbe uveďte meno a priezvisko účastníka.

Z dôvodu naplnenej kapacity sály už nie je možné zakúpiť si vstup na časť 2 ani celodenný vstup.

Číslo účtu: SK40 8330 0000 0025 0277 8241
Platba je možná aj pomocou QR kódu v aplikácií Vašej banky


Zaplatiť teraz

QR25.png

25€

QR42.png

42€

QR_35.png

35€

QR_65.png

65€

QR75.png

75€

V prípade, ak sa konferencie nebudete môcť zúčastniť, môžete namiesto seba nahlásiť náhradníka.

Neúčasť na konferencii nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku. V prípade závažných dôvodov neúčasti nás kontaktujte.

V odôvodnených prípadoch sme pripravení dohodnúť sa na individuálnej výške účastníckeho poplatku. 

Zaslať elektronickú faktúru platby

*Ak potrebujete na faktúre uviesť aj iné fakturačné údaje ako je Vaše meno a priezvisko (napr. názov firmy, IČO, adresa firmy), uveďte ich vyššie do časti “Napíšte nám”.
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov


Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov a beriete na vedomie, že celá konferencia sa bude nahrávať. Z konferencie budú vyhotovené audiovizuálne materiály a fotografie. Svojou účasťou na konferencii dávate súhlas s ich použitím v mediálnom priestore, vrátane web sídla organizátora. 
 

Súhlas s podmienkami účasti na konferencii

Odoslaním formulára súhlasíte s nasledovnými podmienkami účasti na konferencii:

Účastník sa zaväzuje, že:

1. Nebude žiadnym spôsobom rušiť prednášky a celý priebeh konferencie.
2. Nebude žiadnymi prostriedkami a na žiadne médium vyhotovovať fotografie, video alebo audio záznam.
3. Nebude rozdávať ani umiestňovať na konferencii žiadne propagačné, reklamné a iné materiály bez písomného povolenia organizátora.
4. Bude sa správať slušne k ostatným účastníkom konferencie a organizátorom.
5. Bude dodržiavať pokyny organizátorov.

Vaša prihláška bola odoslaná. Ďakujeme.

bottom of page