top of page

Sprevádzanie/duchovné vedenie - všeobecne

f-f-carvajal-para-llegar-a-puerto.jpeg
Francisco Fernández-Carvajal
Para llegar al puerto. El sentido de la ayuda espiritual. Palabra 
(Voľný preklad názvu: Dôjsť do prístavu. Zmysel duchovného vedenia)

Francis Fernández-Carvajal
Trough Wind and Wives. On Being a Spiritual Guide (angl. vydanie)

Základné a povinné čítanie pre každého, kto začína sprevádzať osoby, aj keď ide o dieťa v klube.

j-philippe-duchovni-otcovstvi.jpeg
Jacques Philippe
Duchovní otcovství, Paulinky

Jacques Philippe
La paternidad espiritual del sacerdote, Patmos (špan. vydanie)

Tento známy autor podáva s múdrosťou, jednoduchosťou a pevnosťou jasný návod, ako má postupovať ten, kto chce byť "otcom" podporujúcim skutočný rozvoj tých, ktorí ho požiadajú o pomoc. 

direccion-espiritual-teoria-y-practica.jpg
Luis María Mendizábal
Dirección EspiritualBAC 
(Voľný preklad názvu: Duchovné vedenie)

Klasika v oblasti duchovného vedenia, ktorú napísal jezuita s bohatými skúsenosťami v práci s dušami a množstvom zdravého sedliackeho rozumu. Obsahuje kapitoly k riešeniu bežných životných situácií, ako aj k riešeniu komplikovaných situácií ovplyvnených psychickými problémami. Vhodná pre tých, ktorí už majú formáciu. Predpokladá vnútorný život a antropologickú a teologickú formáciu.

Fulgencio Espá - Cuenta conmigo_edited.j
Fulgencio Espa
Cuenta conmigo. El acompañamiento espiritual, Palabra 
(Voľný preklad názvu: Počítaj so mnou. Duchovné vedenie)

Kniha vyšla v roku 2017 a obsahuje aktuálne myšlienky k zlepšeniu úlohy duchovného sprevádzania, ako aj zaujímavý pohľad na samotné sprevádzanie, jeho základy a spôsob ako k nemu pristupovať. Je určená pre tých, ktorí sprevádzajú, ako aj tých, ktorí túžia byť sprevádzaní.

xose manuel dominguez - el arte de acompanar.jpg
Xosé Manuel Domínguez Prieto
El arte de acompañar, Educar práctico 
(Voľný preklad názvu: Umenie sprevádzať)

Je určená všetkým sprevádzajúcim osobám: duchovným vodcom, animátorom, sociálnym pracovníkom, a i. Poskytuje praktický kľúč k lepšiemu vykonávaniu tejto úlohy.

Carlos Chiclana Actis - Vamos juntos.jpg
Carlos Chiclana Actis
Vamos juntos. 
Estrategias psicológicas para un mejor acompañamiento espiritual, 
Ediciones Día Diez 
(Voľný preklad názvu: Poďme spolu. Psychologické stratégie pre lepšie duchovné sprevádzanie)

Autor na základe skúseností s načúvaním, získaných počas mnohoročnej profesionálnej práce terapeuta a sprevádzajúceho, vrátane formácie kňazov a sprevádzajúcich, navrhol praktické stratégie pre sprevádzajúceho, ako byť lepším nástrojom pre tých, ktorí ho prosia o vedenie, ako aj lepším Božím nástrojom.

Franz Jalics - Escuchar para ser.jpg
Franz Jalics
Escuchar para ser.
Dimensión contemplativa de las relaciones interpersonales,
Ed. Sigueme 
(Voľný preklad názvu: Počúvať - byť: Dimenzia kontemplácie v rámci medziľudských vzťahov)

Knihu napísal jezuitský kňaz, ktorý sa 40 rokov venoval hlavne duchovnému vedeniu a kázaniu na duchovných cvičeniach. Je pomôckou pri učení sa lepšie počúvať. Autor vychádza z psychologického učenia Carla Rogersa, ktoré spája s nadprirodzeným rozmerom a aspektom dôvery v rámci duchovného sprevádzania.

bottom of page