top of page

Emocionálny a psychologický aspekt vo výchove a formácii

John Gottman
Raising an Emotionally Intelligent Child 
(Voľný preklad názvu: Výchova emocionálne inteligentného dieťaťa)

V knihe Výchova emocionálne inteligentného dieťaťa John Gottman ponúka vedecky podložený a mimoriadne praktický spôsob pre rodičov, ako poskytnúť svojim deťom súbor základných nástrojov pre život. Emocionálna výchova je podľa autora umením, ktoré si vyžaduje emocionálnu znalosť a špecifický súbor správania najmä pri počúvaní a riešení problémov. Kniha obsahuje aj test, na základe ktorého môžu rodičia identifikovať vlastný výchovný štýl. Ponúka praktické nástroje k výchove emocionálne zrelého dieťaťa.

Francisco Insa
Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente,  Palabra, 2022 
(Voľný preklad názvu: Celým tvojím srdcom, celou tvojou dušou, celou tvojou mysľou)

Podľa autora je základným aspektom práce každého formátora ľudský rozmer, ktorý do veľkej miery patrí do oblasti psychológie, a tá má svoju vlastnú dynamiku a vlastné zákonitosti. Keď ich poznáme, môžeme lepšie pracovať na sebe a zároveň lepšie pomáhať druhým. V niektorých prípadoch sa nestačí obmedziť iba na asketický boj, na praktiky zbožnosti, ale hľadať podstatu problému.

Autor sa v knihe venuje témam ako charakter, osobnosť, zrelosť, rozvoj emocionálnej stránky, charakteristiky v jednotlivých životných cykloch, pornografia, čistota, celibát, emočné poruchy,
poruchy osobnosti, a ukazuje možnosti pre zdravý formačný štýl.

m-esparza-amor-y-autoestima.jpeg
Michel Esparza
Amor y autoestima, Ediciones Rialp, S.A, 2009 (Voľný preklad názvu: Láska a sebaúcta)

Božia láska pomáha riešiť omyly pýchy tým, že obnovuje dôstojnosť človeka a podporuje pozitívnu a realistickú "pokornú sebaúctu". Táto kniha je určená predovšetkým bežným kresťanom, ktorí sa napriek svojim obmedzeniam snažia deň čo deň zlepšovať kvalitu svojej lásky. Je však užitočná aj pre tých, ktorí sa v kresťanskom živote "orientujú menej": kto nehľadá vnútorný pokoj, pravú sebaúctu alebo väčšiu schopnosť milovať? 

V prvej časti autor povzbudzuje k pozitívnemu a realistickému postoju k sebe samému, k pokornej sebaúcte. Opačné správanie, pýcha, vyvoláva konflikty a ohrozuje kvalitu všetkých našich lások. Druhá časť ukazuje, ako Božia láska prispieva k stabilnému riešeniu omylov pýchy a navracia človeku jeho autentickú dôstojnosť. Láska zjavená Kristom je schopná očistiť naše lásky a naplniť najhlbšie túžby srdca. Už v tomto živote nám táto Láska dáva najväčšie šťastie.

Alfonso Aguiló - Citová Výchova,
Vyd. nm

Ako rozvíjať emocionálnu inteligenciu a rovnováhu.

 

Ešte donedávna sa inteligenčný kvocient považoval za záruku akademického a profesionálneho úspechu. V posledných desaťročiach však výskum poukázal na iné schopnosti a zručnosti, ktoré človek potrebuje pre úspech v živote i v práci. Hovorí sa v tejto súvislosti najmä o emocionálnej inteligencii, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v našom každodennom živote. Je totiž zrejmé, že mnohým ľuďom s vysoko rozvinutou inteligenciou, ale s nízkym emocionálnym kvocientom, sa darí menej, než tým, čo majú nižší inteligenčný kvocient, no získali kvalitnú citovú výchovu. Práve tá pomáha dosiahnuť nielen profesionálny úspech, ale dláždi nám aj cestu k celkovo kvalitnému a šťastnému životu.

Zakúpte si knihu.

bottom of page